Thermitsveising

Vi utfører:
  • Skinnesveising
  • Nøytralisering/Sluttsveis
  • Påleggsveising
  • SoWoS
  • HPW
  • SKV

Hvorfor velge oss?

Kvalitet

Vi har lagt vekt på kvalitet, vår stab innehar rutiner og kunnskap for å gi deg det produktet du ønsker innenfor dine tidsrammer.

Vårt kvalitetssystem fanger opp eventuelle kvalitetsavvik og merkostnader dere skulle blitt påført, slik at dere på et tidlig stadie skal kunne fremme deres krav.  Et dårlig system hos dine underentreprenører kan koste deg penger, dette vil du ikke oppleve hos oss.

Effektivitet og HMS

Vår stab har balansert seg slik at vi oppnår optimal effektivitet.
Vi er fremoverlent når det kommer til HMS, vi tar lærdom av egne og andres avvik. Derfor har vi et kvalitetssystem som fanger opp avvik på et tidlig stadie, slik at avvikene ikke skal kunne inntreffe vår produksjon.