Under ser du en liste over våre referanser

2017

SPORARBEIDER - DOVREBANEN

Vi har i perioden November bistått NRC Rail AS med sporarbeider ved masseutskifting på Dovrebanen.

SVEISING & NØYTRALISERING - DOVREBANEN

Vi har i perioden Oktober bistått Bane NOR SF med skinnesveising og nøytralisering ved Vinstra.

SVEISING & SPORARBEID - DARBU STASJON

Vi har i perioden September - Oktober bistått Norsk Jernbanedrift AS med sporarbeid, sveising og sluttsveising ved Darbu stasjon.

SPORARBEIDER - HOKKSUND

Vi har i perioden Oktober bistått NRC Rail AS med sporbyggere ved svillebytte i sporveksel.

SKINNESVEISING - KRANSKINNER

Vi har i perioden August bistått Norsk Jernbanedrift med sveising av kranskinner.

BYGGING OG SVEISING AV SPORVEKSEL - DRAMMEN

Vi har i perioden September bistått NRC Rail AS med vekselbygging og sveising, ved Drammen stasjon.

SVEISING & NØYTRALISERING - ØSTFOLDBANEN

Vi har i perioden August bistått Norsk Jernbanedrift AS med sveising og nøytralisering på Østfoldbanen.

SVILLEBYTTE - OFOTBANEN

Vi har i perioden Juni - Juli bistått Taraldsvik Maskin AS med arbeidskraft og sporgodkjenning.

SVEISING - SØRLANDSBANEN

Vi har i perioden Juli bistått Banefjell AS med skinnesveising.

SKINNEBYTTE - OFOTBANEN

Vi har i perioden Juni - juli bistått Taraldsvik Maskin AS med skinnebytte, hvor våre oppgaver primært har vært Anleggsledelse, sveising & nøytralisering.

RENOVERING AV SPOR - NARVIK V.TERMINAL LKAB.

En milepæl i seg selv, da dette er vårt første oppdrag som hovedentreprenør. I perioden Mai har vi renovert et spor for LKAB Norge AS.

SVEISING & NØYTRALISERING - KRISTIANSAND STASJON

Vi har i Mai måned bistått NRC Rail AS med sveising og nøytralisering av en rekke spor ved Kristiansand stasjon.

SVEISING & NØYTRALISERING - SØRLANDSBANEN

Vi har i perioden Mars - April bistått NRC Rail AS med skinnesveising og nøytralisering ved skinnebytte på sørlandsbanen.

SIKKERHETSARBEID - FREDRIKSTAD BRU

Vi har bistått Consolvo AS med rådgivning iht. arbeider med Fredrikstad bru som krysser Fredrikstad togstasjon.

SIKKERHETSARBEID - ALNA

Vi har i februar bistått Infratek med sikkerhetsarbeid ved arbeid i eller nær ved jernbanespor.

SIKKERHETSARBEID - FOLLOBANEN

Vi har i perioden Desember 2016 - Februar 2017 bistått NRC Rail Norge med Sikkerhetsarbeid v. Follobanen - SKI

2016

SIKKERHETSARBEID - KATTERAT STASJON

Vi har i perioden Desember 2016 bistått Norocs AS med sikkerhetsarbeid rundt arbeider v. Katterat stasjon.

BANEMONTØR - KRISTIANSAND STASJON

Vi har i perioden November 2016 bistått NRC Rail Norge ved spor og veksel bygging ved Kristiansand Stasjon

SIKKERHETSARBEID V. LEDELINJER FOR BLINDE

Vi har i perioden Oktober - Desember 2016 bistått Park & Anlegg AS med sikkerhetsarbeid rundt etablering av nye ledelinjer ved følgende stasjoner: Moelv, Stange, Torp, Strømmen, Knapstad, Skotbu og Nordby