Nyheter

Bli kjent med våre rallare – Shaw Ochuko

-Det å jobbe som rallar er rett og slett veldig interessant. Du får arbeide fysisk, men du må samtidig planlegge og bruke hodet. En kombinasjon som gjør det spennende å jobbe med jernbanen.

-Vi i Rallarservice er moderne i måten vi tenker på, vi jobber sammen som et team for å nå våre felles mål. Sammen tar vi en ide og gjør den om til virkelighet, sier Shaw fornøyd.

Hvorfor bør man søke jobb i Rallarservice Shaw?

-Det er lett, vi arbeider sammen som et lag og alle er like viktige, fra rallar til direktør

Hva liker du å drive med på fritiden?
-Jeg bruker mye tid sammen med familien, det betyr mye for meg. Det å trene er også viktig ettersom sveising er et nokså krevende arbeid

Mitt beste minne som rallar i Rallarservice – julebordet, legger Shaw til med et lurt smil.

Til slutt runder han av med sin faste tagline: Keep it burning!