Ledige Stillinger

Her vil du kunne se en liste over våre ledige stillinger.

Hvem er du?
Vi søker deg som yter, er kreativ, identifiserer muligheter og utvikler effektive løsninger.
Hvorfor oss?
Vi er et firma i vekst, som bygger på kompetanse og kvalitet. Du som er i sporet er vårt ansikt utad. Derfor er gode rammevilkår for våre ansatte høyt prioritert.
Opplæring og kompetanseheving.
For oss er dine ferdigheter viktige, og vi stiller nødvendige ressurser til disposisjon, slik at dine kunnskaper og ferdigheter skal kunne utvikles.
Gode vilkår!
I Rallarservice AS har vi skapt en kultur, hvor vi er opptatt av å yte "det lille ekstra". Våre ansatte er firmaets ansikt utad, og vi vet at gode rammevilkår er helt avgjørende for å kunne utøve et godt arbeid. Nettopp derfor, er vi opptatt av å ta best mulig vare på våre ansatte. Derfor kan vi tilby gode Lønns, forsikring og pensjons- ordninger.
Simen - +47 48 95 58 62

CV og søknad sendes til ovennevnte e-post.

Har du spørsmål, ta kontakt.

Ledige stillinger
Stilling Sted Beskrivelse Kvalifikasjoner Søknadsfrist Tiltredelse
Sveiseleder/Teamleader Sveis Norge Skinnesveiser samt oppgaver mot sveise-koordinasjon. Gyldige sveisesertifikater 22.01.2018 Våren 2018
Hjelpemann sveis Norge Hjelpemann sveis Relevant erfaring. 22.01.2018 Våren 2018